TRT Payının elektrik faturasından kaldırılması

Sayın Sanayici;

“01.07.2017 gün ve 30111 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7033 sayılı sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 27. Maddesi ile 3099 sayılı kanunun 4/2 c fıkrasına “Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç” ibaresi eklenmiştir. Bu ibare ile sanayi sicil belgesi olan elektrik abonelerinden elektrik tüketim bedelinden alınan %2 oranındaki TRT payı kaldırılmıştır.

28.12.2012 gün 28511 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4193 sayılı EPDK kurul kararı ve 24.04.1957 gün ve 9593 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6948 sayılı sanayi sicil belgesi kanununa göre şirketinize veya adınıza düzenlenen sanayi sicil belgesinin (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2016/2018 yılı vizesi yapılmış hali ile) bölge müdürlüğüne teslim edilmesi, eğer sanayi sicil belgeniz yok ise Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden alınarak Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne ulaştırılması gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesi almayan veya süresi içerisinde vize ettirerek Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne getirmeyen abonelerin elektrik abone tipi sanayi harici abone grubu (Kr/kWh) değiştirilecek, %2 TRT payı eklenecektir.

Bölgemiz içerisinde sanayi tesisi olarak faaliyetinizi sürdürebilmeniz ve diğer tarifelere göre daha ucuz olan ‘Sanayi Tarifesi’ üzerinden enerji kullanmaya devam edebilmeniz için Sanayi Sicil Belgenizin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce onaylanmış bir fotokopisinin 28.07.2017 tarihine kadar bölge müdürlüğüne iletmesi hususunda gereğini önemli rica ederiz.

Kamuoyuna duyurulur.”